Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CE TREBUIE SĂ ȘTIE COPILUL LA GRUPA MARE

Preșcolarul de Grupa Mare se află într-un stadiu preoperațional, când inteligența crește odată cu folosirea simbolurilor, iar memoria și imaginația se dezvoltă în strictă legătură cu limbajul și folosirea acestuia. Micuțul dumneavoastră vorbește tot mai clar si cursiv, iar exprimarea gramaticală este din ce în ce mai corectă.

De asemenea, în această etapă, copilul iși dezvoltă simțul moralității, devenind tot mai preocupat de regulile din jur si aplicarea lor. Este capabil să se pună în locul altei persoane pentru a înțelege perspectiva ei, ceea ce-l face să devină mai empatic. E încă posesiv cu lucrurile sale, deși îi place să facă schimburi. Tipul fundamental de activitate/studiu este jocul care se desfășoară pe baza de reguli și are un obiectiv final. 

Iată care sunt cunoștințele pe care cel mic le va învăța/dobândi în grupa mare de grădinită. Nu uitați că acestea sunt doar obiective orientative nu cerințe obligatorii. Nu vă îngrijorați dacă cel mic nu le prezintă pe toate, fiecare copil are un ritm unic de dezvoltare. 

Activități de Cunoașterea Mediului 

Aceste activități au în vedere dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia; aici se face referire la cunoașterea componentelor lumii înconjurătoare, recunoașterea schimbărilor și transformărilor din natură, explorarea fenomenelor, proceselor de mediu, cunoașterea elementelor mediului, etc. Important este ca preșcolarii să utilizeze în cadrul activităților un limbaj adecvat și din mediul înconjurător și, nu în ultimul rând, se va urmări formarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător.

Activități Artistico - Plastice

Activitățile Artistico-Plastice pregătesc preșcolarul în formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje. Se va lucra pe realizarea unor corespondențe între diferite elemente de limbaj artistic și obiecte din mediul înconjurător. Un rol important îl are stimularea expresivității și creativității, compunerea în mod original și personal, interpretarea liberă și creativă a lucrărilor.

Educația Muzicală

Această activitate presupune formarea capacității de exprimare prin muzică (să cânte cu educatoarea, să acompanieze ritmic cântecele, să asocieze mișcări cântecului, să exprime prin mișcare starea sufletească creată de muzică, să asculte și să recunoască fragmente din creații muzicale).

Educarea Limbajului 

Activitățile incluse în domeniul Limba și Cominicare, presupun: dezvoltarea exprimării orale (să participe la activitățile de grup; să transmită mesaje simple; să audieze cu atenție un text pe baza căruia va răspunde la întrebări), dezvoltarea exprimării orale din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic (să recunoască un sunet la începutul, la sfârșitul sau la mijlocul unui cuvânt; să folosească în vorbire cuvintele nou învățate), dezvoltarea creativității și limbajului oral (să povestească; să recite; să intoneze; să creeze rime, ghicitori, povestiri, folosind elemente expresive; să recunoască existența scrisului acolo unde îl vede și să înțeleagă că acel scris înseamnă ceva; să spună despre ce este vorba în text urmărind imaginile; să recunoască literele și cuvintele simple; să recunoască literele alfabelului; să recunoască unele cuvinte scrise cu litere de tipar).

Activități Matematice

În cadrul Activităților Matematice, se va lucra la dezvoltarea operațiilor intelectuale prematematice (poziții spațiale, desfășurarea unor evenimente temporale în raport cu propriile lui activități, clasificări, etc). Se va urmări, de asemenea, dezvoltarea capacității de a înțelege și utilizare a numerelor și cifrelor (recunoașterea cifrelor 1-10, așezarea unei cifre la locul ei în șirul numerelor, etc). Tot în cadrul activităților matematice se vor verifica și aprofunda cunoștințele referitoare la formele geometrice, unitățile de măsură, valoarea în bani a unor obiecte. Pe baza cunoștințelor mai sus menționate, preșcolarii iși vor putea dezvolta capacitatea de rezolvare a problemelor matematice (compunere de probleme simple după imagini, cunoașterea simbolurilor + și - ).

Educație pentru Societate

Preșcolarii vor cunoaște și vor învăța să respecte normele de comportare civilizată, educarea abilității de a intra în relație cu ceilalți, educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter, cunoașterea unor elemente de istorie, geografie și religie, care definesc portretul spiritual al poporului român.


Cu ajutorul activităților de Educație fizică se va urmări formarea deprinderilor igienico-sanitare pentru menținerea stării de sănătate, stimularea calităților intelectuale, de voință și afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însușite (să folosească acțiuni motrice învățate pentru a exprima sentimente/comportamente).