Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Comunicarea în Limba Română

~ Clasa Pregătitoare ~

Așa cum se menționează și în programa școlară oferită de Ministerul Eucației, disciplina Comunicarea în Limba Română permite conturarea personalității școlarului și contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. De-a lungul unui an școlar, micutii elevi vor dobândi competențele de bază care-i vor ajuta să se adapteze rapid la cerințele de studiu din clasa I. Acestea cuprind următoarele domenii:

 • Comunicarea orală ( ascultare, vorbire, interacțiune)
 • Citire/lectură
 • Scriere/redactare
 • Elemente de construcție a comunicării

Programa școlară este una flexibilă, permițând cadrului didactic să facă modificări, completări, îmbunătățiri și chiar să înlocuiască unele activități de învățare. Acesta va insista pe trezirea interesului copilului pentru această disciplină şi pe dezvoltarea personalității și încrederii în sine. Jocul didactic va continua să fie elementul cheie la această clasă, punându-se mult accent pe spontaneitatea și creativitatea elevilor. Fiecare activitate trebuie să asigure un context adecvat pentru o participarea activă, individuală şi în grup, care să permită o exprimare liberă a propriilor idei şi sentimente.

Competențele specifice clasei pregătitoare la disciplina Comunicare în Limba Română sunt:


1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

 • Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare
 • Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt
 • Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii
 • Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

 • Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple
 • Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte
 • Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
 • Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

 • Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
 • Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
 • Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată din universul familiar
 • Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând interes pentru lucrul cu cartea

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

 • Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate
 • Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare
 • Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii prin intermediul limbajelor neconvenţionale

Pentru informații complete, puteți să accesați ”Programa Școlară” oferită de Ministerul Educației.